Verktyg och arbetsmetoder för lokal hållbar utveckling

Alla kommuner jobbar med ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor. Traditionellt sker det inom olika sektorer. I arbetet för en hållbar utveckling utvecklar allt fler kommuner verktyg och metoder för att koppla samman de tre dimensionerna.

Exempel på sådana verktyg och metoder är ledningssystem för hållbar utveckling, balanserad styrning för hållbar utveckling eller att en kommun åtar sig de europeiska Aalborgåtagandena. Andra exempel är kommuner som vidgar sina översiktsplaner och inkluderar lokala utvecklingsplaner i dem.

I artiklarna nedan kan du läsa konkreta exempel på  verktyg och arbetssätt för hållbar utveckling som används på lokal nivå.

Ledningssystem strukturerar arbetet med hållbar utveckling

Miljöledningssystemen har lyckats få en bra genomslagskraft hos kommunerna men vad hände med de andra hållbarhetsdimensionerna?
Läs mer om ledningssystem för hållbar utveckling »

Krav på hållbar utveckling i planeringsprocessen

Översiktsplanen är ett bra instrument för att binda ihop alla dimensioner av hållbar utveckling samtidigt som den ska bygga på medborgardialog. Tyvärr är det svårt att få fram all kunskap som genererats under planeringsprocessen i den slutliga planen.
Läs mer om hur man kan använda översiksplanen i arbetet med hållbar utveckling »

Biogas ger hållbara transporter i norra Sverige
Den första biogasanläggningen i norra Sverige körs nu igång i Skellefteå. Biogas är en mycket hållbar transportlösning av flera anledningar.
Läs artikel om biogasanläggningen och biogas som ger hållbara transportlösningar i norra Sverige »

I Kungälv försvinner förvaltningscheferna för kommunens bästa

Att spränga stuprören är nummer ett när Kungälvs kommun ska bli effektivare i sin förvaltning. Efter årsskiftet blir det en enhetlig förvaltning som leds av en kommunchef. Tiden när olika starka nämnordföranden kunde dra sina ärenden i långbänk för att driva igenom sin vilja är över.
Läs mer om hur man spränger stuprören i Kungälv »

Lyckad modell i Växjö minskar socialbidragsberoendet

Genom en omorganisation av verksamheten har Växjö lyckats få 70 procent av tidigare socialbidragstagare att försörja sig på annat sätt. Den nya avdelningen för Arbete och Utveckling har som mål att inom sex månader ska man vara borta från socialbidraget och antingen börjat arbeta eller studera.
Läs mer om omorganistationen i Växjö »

Chefer lär av varandra

För drygt en månad sedan hade Peter Andrén avslutningskalas på sin chefsutbildning i Östersund. Under tio utbildningstillfällen har han lärt sig att bli tryggare i sin chefsroll. Det är ett ledarskapsprogram som chefer på alla nivåer inom kommunen ska gå för att bli bättre ledare.
Läs mer om chefsutbildning i Östersund »

Samlingspunkten för den sociala ekonomin i Lit

I Lit i Jämtland är många gamla och behöver hjälp med enkla göromål som att få gräset klippt, att någon tar in trädgårdsmöblerna när hösten kommer eller att byta en trasig glödlampa. Tack vare kooperativet Bykontoret i Lit finns det numera en avlönad byvaktmästare som åker omkring och hjälper gamla.
Läs mer kooperativet i Lit »

Ny plan för hållbar utveckling i Helsingborg

Aalborgåtagandena och Helsingborgs egna mål för hållbar utveckling smälts samman till en ny strategi som ytterligare ska få fart på hållbarhetsarbetet i kommunen. Där kommer sammanlagt nio målområden presenteras för att förbättra helsingborgarnas livsmiljö och öka folkhälsan.
Läs om Helsinborgs plan för hållbar utveckling »

Hållbaraste staden i norra Europa?

Var i norra Europa har man den hållbaraste utvecklingen? Det tänker 25 kommuner som skrivit på de så kallade Ålborgåtagandena ta reda på med hjälp av indikatorer för hållbar utveckling och ett system där man granskar varandra.
Läs mer om de nordiska och baltiska kommunernas samarbete »

Rättsociologen som vill ta Sverigedemokraterna på allvar
Professor Håkan Hydén på rättssociologen i Lund är djupt bekymrad över att det politiska etablissemanget inte tycks förstå varför Sverigedemokraterna fick 22 procent i kommunalvalet i Landskrona. Deras framgång ser han som ett tecken på hur etablerade partier misslyckats med den allvarligaste frågan som har med social hållbarhet att göra. Bristen på integration.
Läs artikel om att ta Sverigedemokraterna på allvar »

Alla med och formar framtiden i Malmös vision

Christer Persson är utvecklingsstrateg i Malmö stad och han arbetar just nu med en vision om det framtida Malmö. Att invandrarna måste komma in på arbetsmarknaden är en huvudfråga för honom. Inget är viktigare för att klara den sociala hållbarheten i Malmö.
Läs artikel om Malmös vision »

Rådslag med kommuninvånarna för demokratins skull

Vid valet 2002 var valdeltagandet så lågt i Sigtuna att kommunledningen ansåg att något måste göras. Lösningen blev att inrätta rådslag där kommunen frågar invånarna hur de vill att vissa frågor ska lösas.
Läs artikel om rådslag i Sigtuna »

Bashe och Teffik ökar trivseln i Vivalla

Inbrott, skadegörelse, glåpord mot förbipasserande, listan kan göras lång varför många tyckte att det var obehagligt att vistas i Vivalla centrum i Örebro. I denna stökiga miljö började Bashe Jamnor och Teffik Raifi förra året att jobba som Vivallavärdar.
Läs artikel om Vivalla »

Ingen förvaltning ska ha frisedel från social hållbarhet

Det är dags för den sociala dimensionen av hållbar utveckling att bli lika accepterad som miljöarbetet är. Det tycker Christer Persson, Miljö- och byggchef i Timrå kommun som också anser att det borde finnas en socialstrateg som motor i beslutsprocesserna.
Läs artikel om social hållbarhet i Timrå »

Ny skrift: Gör din kommun hållbar!

Kommunerna använder helst översiktsplanen som verktyg i sitt arbete för en hållbar utveckling. Det visar en undersökning som Hållbarhetsrådet gjort. Resultaten finns sammanställda i en ny skrift som ger dig en introduktion till verktyg för hållbar utveckling och flera goda exempel.
Läs artikel och ladda ner eller beställ hela skriften Gör din kommun hållbar »

 

Botkyrka har hittat vägen
Aalborgåtagandena har varit en viktig del av Botkyrka kommuns strategiska arbete sedan de skrev under åtagandena hösten 2004. Sedan dess har kommunens styrkor och svagheter identifierats, samtidigt som man funderar på hur man kan bli bättre på de områden som behöver utvecklas.
Läs artikel om Botkyrka »

Välfärd för alla i Malmö

Budget, översiktsplan och en handlingsplan kallad Välfärd för alla – det dubbla åtagandet är Malmös verktyg i arbetet för en hållbar utveckling. I översiktsplanen finns den långsiktiga visionen. I handlingsplanen finns de prioriterade målen. I budgeten fördelas de ekonomiska resurserna så att visionen och de prioriterade målen kan nås.
Läs artikel om välfärd i Malmö »

Kommunerna som granskar varandras hållbarhet
Genom katt-på-råtta-metod besöker fyra kommuner varandras bostadsområden för att granska arbetet med områdesutveckling. Det kallas för kollegial granskning och målet är att få kunskaper och inspiration att utveckla sitt eget och andras arbete.
Läs artikel om kommunerna som granskar varandra »

Nordiska och baltiska kommuner driver på hållbar utveckling
Ett tjugotal nordiska och baltiska kommuner tar nu nya initiativ för att utveckla det lokala arbetet för hållbar utveckling. Bland annat ska de utveckla en metod för att utvärdera och följa upp de mål för hållbar utveckling som de skrivit på i Aalborgåtagandena.
Läs artikel om nordiskt och baltiskt samarbete »

Öronen öppna mot medborgarna i Helsingborg
Delaktighet från medborgarna är viktigt i för ett hållbart samhälle som människor trivs och mår bra. I Helsingborg använder kommunen sedan 2002 så kallade medborgarutskott för att ta vara på medborgarnas tankar och idéer när  beslut fattas om hur staden ska utvecklas.
Läs artikel om Medborgarutskott i Helsingborg »