Vad är Hållbarhetsrådet? 

Hållbarhetsrådet är ett statligt råd som ger människor verkliga förutsättningar att arbeta för en hållbar utveckling. Vi arbetar med alla aspekter av hållbar utveckling – miljömässiga, ekonomiska och sociala och riktar oss framförallt till ledare och nyckelpersoner inom forskning, ideella organisationer, kommuner, media, näringsliv, regioner och staten.
Hållbarhetsrådet utgår från den svenska strategin för hållbar utveckling och stimulerar det lokala och regionala arbetet genom att:
  • Skapa forum för hållbar utveckling
    För att stimulera till samarbete utvecklar Hållbarhetsrådet mötesplatser, arbetsgrupper och nätverk, både lokalt och nationellt, inom prioriterade områden för hållbar utveckling. Mötena arrangeras tillsammans med olika samarbetspartners.
  • Lyfta fram verktyg som stimulerar till handling

    Hållbarhetsrådet kartlägger och presenterar verktyg och arbetsmetoder för en hållbar utveckling och arbetar för att de används i större utsträckning lokalt, regionalt och nationellt. Rådet arbetar också med att stärka den fortsatta utvecklingen av nya och bättre verktyg.

  • Omvärldsbevaka för debatt och analys
    Rådet bedriver en kontinuerlig omvärldsbevakning. Resultaten leder till debatt och analys om hållbar utveckling och används som stöd för målgrupperna i deras arbete. Resultaten fungerar även som ett underlag för regeringens arbete med den nationella strategin för en hållbar utveckling.