Regeringen avvecklar Hållbarhetsrådet

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet byter namn till Miljödepartementet. Precis som tidigare leds departementet av miljöminister Andreas Carlgren.
Regeringen beslutar att avveckla Hållbarhetsrådet. Regeringen förklarar sitt beslut med att man vill ändra inriktning för hållbarhetspolitiken.
Den 1 januari ändras reglerna för befintliga hissar. Bland annat måste hissar ha en varningsskylt för att det kan förekomma en klämrisk.

Projektet BETSI startar

Boverket påbörjar projektet BETSI som innebär en undersökning av byggnadsbeståndets tekniska status, energianvändning och inomhusmiljö. I undersökningen ingår 2000 byggnader.

Ines Uusmann gör sitt sista år som generaldirektör för Boverket. Under hösten utannonseras tjänsten som generaldirektör och 22 personer söker.
Boverkets Byggkostnadsforum avslutas efter nästan sju år. Under åren har forumet gett investeringsstöd till över 100 olika projekt med syfte att sänka boendekostnaderna.