Botkyrka har hittat vägen

Aalborgåtagandena har varit en viktig del av Botkyrka kommuns strategiska arbete sedan de skrev under åtagandena hösten 2004. Sedan dess har kommunens styrkor och svagheter identifierats, samtidigt som man funderar på hur man kan bli bättre på de områden som Läs mer …

Okategoriserade

Öronen öppna mot Helsingborgarna

Delaktighet från medborgarna är viktigt i ett hållbart samhälle där människor trivs och mår bra. I Helsingborg använder kommunen sedan 2002 så kallade medborgarutskott för att ta vara på medborgarnas tankar och idéer när beslut fattas om hur staden ska utvecklas. Utskottens Läs mer …

Okategoriserade

Kommunerna som granskar varandras hållbarhet

Genom katt-på-råtta-metod besöker fyra kommuner varandras bostadsområden för att granska arbetet med områdesutveckling. Det kallas för kollegial granskning och målet är att få kunskaper och inspiration att utveckla sitt eget och andras arbete. Samarbetet ”Partnerskap för hållbar välfärdsutveckling” mellan kommunerna Läs mer …

Okategoriserade

Hållbaraste staden i norra Europa?

Var i norra Europa har man den hållbaraste utvecklingen? Det tänker 25 kommuner som skrivit på de så kallade Aalborgåtagandena ta reda på med hjälp av indikatorer för hållbar utveckling och ett system där man granskar varandra. Syftet är egentligen Läs mer …

Okategoriserade

Nordiskt samarbete

För de nordiska länderna finns en gemensam strategi för hållbar utveckling, framtagen av Nordiska ministerrådet. Strategins fokus är områden där det finns gemensamma nordiska intressen och där det finns särskilt goda förutsättningar att bidra till en hållbar utveckling. Den senaste versionen Läs mer …

Okategoriserade