Gör din kommun hållbar!

Kommunerna använder helst översiktsplanen som verktyg i sitt arbete för en hållbar utveckling. Det visar en undersökning som Hållbarhetsrådet gjort och sammanställt i en ny skrift. Som komplement till översiktsplanen eller som ett eget övergripande dokument har ungefär en fjärdedel Läs mer …

Bashe och Teffik ökar trivseln i Vivalla

Inbrott, skadegörelse, glåpord mot förbipasserande, listan kan göras lång varför många tyckte att det var obehagligt att vistas i Vivalla centrum i Örebro. I denna stökiga miljö började Bashe Jamnor och Teffik Raifi förra året att jobba som Vivallavärdar. Vivalla Läs mer …

Chefer lär av varandra

För drygt en månad sedan hade Peter Andrén avslutningskalas på sin chefsutbildning i Östersund. Under tio utbildningstillfällen har han lärt sig att bli tryggare i sin chefsroll. Det är ett ledarskapsprogram som chefer på alla nivåer inom kommunen ska gå Läs mer …

Kan man mäta hållbarheten?

I bokslutet kan indikatorer som visar kommunens miljömässiga och sociala utveckling redovisas tillsammans med ekonomiska indikatorer för att alla tre dimensionerna ska beaktas. Det måste dock finnas en vilja i kommunen att ta till konkreta åtgärder om utvecklingen är negativ. Läs mer …

Regionala styrmedel

Inom regionerna arbetar länsstyrelserna eller de regionala samverkans- och självstyrelseorganen med regionala utvecklingsprogram, så kallade RUP. Dessa är regionala paraplyprogram och i dem ska regionens tillväxtarbete, strukturfondsarbete och infrastrukturplan rymmas. Ibland finns även miljömålsarbete och jämställdhetsfrågor med inom RUP. Tillväxt och Läs mer …

Botkyrka har hittat vägen

Aalborgåtagandena har varit en viktig del av Botkyrka kommuns strategiska arbete sedan de skrev under åtagandena hösten 2004. Sedan dess har kommunens styrkor och svagheter identifierats, samtidigt som man funderar på hur man kan bli bättre på de områden som Läs mer …