Ökad nytta och hållbarhet med bredband


Hållbarhet är inte en trend utan något de flesta tar på stort allvar. Flera rapporter har belyst utmaningen och många har fått insikt om allvaret som vi människor och företag på denna planet står inför med klimat och föroreningar. Själva begreppet ”hållbarhet” eller ”hållbar utveckling” syftar till att leva under goda villkor samtidigt som människans existens och utveckling på jorden inte utarmar dess funktion och ekosystem. Begreppet definieras även av de tre samverkande delarna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Ett av verktygen för ett hållbart samhälle är kommunikation. Sverige och regionerna har därför en ambition att ligga i framkant i den digitala utvecklingen och att ha ett bredband som är ett av de bästa i världen. Ett snabbt bredband ökar möligheter till:

  • Distansutbildning och distansarbete
  • Fler kan ha företag ute i hela landet
  • Fler kan ta del av service och kultur

Region Gävleborg är en av dessa regioner som insett nyttan med bra infrastruktur och bredband och statsar stort på detta.

Globalt så finns Broadband commission som jobbar med att använda bredbandets kraft och möjligheter för att göra det möjligt för kvinnor och fattiga länder att utvecklas och blomstra till sin fulla potential.

Även svenska företag och för den delen svenska tech startups har börjat ta ansvar och tar egna initiativ med att hjälpa och bidra i arbetet mot en bättre och beständigare planet.

Tech startupen Abonnemang.se som jämför bredband, mobilt bredband och mobilabonnemang är en av dom som klimatkompenserar. De deltar i ett initiativ för CO2-neutrala hemsidor. CO2-utsläppet från deras hemsida och dess besökare är neutraliserat genom mätbara CO2-reduktioner. Reduktionerna sker genom installation av nya, förnybara energikällor såsom vindkrafverk och genom deltagande i kontrollerade, CO2-reducerande projekt. Deras arbete framhävs av många som ett bra exempel på hur svenska tech startups kan dra sitt strå till stacken mot en hållbar värld.

Storbolag som Telia som är en av Sveriges större leverantörerna av bredband, har också gått ut att de ska gå mot noll utsläpp och avfall i sin verksamhet. År 2030 har de satt som mål att detta ska inträffa. De kallar det själva för “resan till noll”. De är också den första miljöcertifierade mobiloperatören och bredbandsoperatören. Certifieringen är ISO 14001 och kräver att Telia som bolag arbetar med att minska sin miljöpåverkan men även följer rådande lagar och regler som gäller samt att ledningsgruppen är engagerad och att allt detta granskas av externa revisorer.