Nordiskt samarbete

För de nordiska länderna finns en gemensam strategi för hållbar utveckling, framtagen av Nordiska ministerrådet. Strategins fokus är områden där det finns gemensamma nordiska intressen och där det finns särskilt goda förutsättningar att bidra till en hållbar utveckling.

Den senaste versionen av strategin gäller för 2005-2008 och lägger grunden till en bred förståelse av hållbarhetsbegreppet och omfattar sju tvärgående insatsområden: hållbara produktions- och konsumtionsmönster, sociala frågor, klimatförändring och luftföroreningar, biologisk mångfald och genetiska resurser, havet, kemikalier och livsmedel. Även hur olika sektorer ska integreras behandlas för energi, transport, jordbruk, skogsbruk och fiske.
Hållbaraste staden i norra Europa?

Var i norra Europa har man den hållbaraste utvecklingen? Det tänker 25 kommuner som skrivit på de så kallade Ålborgåtagandena ta reda på med hjälp av indikatorer för hållbar utveckling och ett system där man granskar varandra.
Läs mer om de nordiska och baltiska kommunernas samarbete »

Nordisk konferens för ett hållbart Norden
Framtiden är nu. Det är slagordet för den nordiska konferensen som äger rum i Oslo i slutet av oktober månad. Temat är hur Nordens utveckling ska kunna bli mer hållbar.
Läs mer om konferensen som anordnas i Oslo »

Nordiska och baltiska kommuner driver på hållbar utveckling

Ett tjugotal nordiska och baltiska kommuner tar nu nya initiativ för att utveckla det lokala arbetet för hållbar utveckling. Bland annat ska de utveckla en metod för att utvärdera och följa upp de mål för hållbar utveckling som de skrivit på i Aalborgåtagandena.
Läs artikel om de nya initiativen från nordiska och baltiska kommuner »

Nordiska och baltiska kommuner förenas i nätverk

Kommuner som skrivit på de så kallade Aalborgåtagandena har enats om att det finns mycket att lära av varandras arbete och etablerar nu ett närmare samarbete i Norden och Baltikum.
Läs artikel om Aalborgåtagandena »Sidan uppdaterad: 2005-12-15