Lyckad modell i Växjö minskar socialbidragsberoendet

Genom en omorganisation av verksamheten har Växjö lyckats få 70 procent av tidigare socialbidragstagare att försörja sig på annat sätt. Den nya avdelningen för Arbete och Utveckling har som mål att inom sex månader ska man vara borta från socialbidraget och antingen börjat arbeta eller studera.
Sven Johansson är chef för avdelningen som har funnits sedan 2005. Med dess tillkomst lyftes frågor som rör vuxenutbildningen ut från skolnämnden, frågor om flyktingmottagande och socialbidrag från socialnämnden, och den kommunala arbetsmarknadspolitiken ut från kommunstyrelsen. Alltihop hamnade på ett och samma ställe.
– Det bästa med det är att vi lyckats integrera olika personalgrupper, säger Sven Johansson. När pedagoger, socialarbetare och kommunala arbetsförmedlare hamnar under samma tak så blir det genast samarbetsvinster.
Han är chef för cirka 130 medarbetare som genom gemensamma insatser lyckats få två av tre tidigare socialbidragstagare att försörja sig på annat sätt inom sex månader. Det gäller dock om problemet främst handlar om att inte ha ett jobb eller a-kassa.
– Gäller det missbruk och psykiska problem sker det sällan några snabba framsteg, säger Sven. Det är ett mer långsiktigt arbete. Därför koncentrerar vi oss först och främst på dom som har störst chans att bryta sitt bidragsberoende.

Utbildning en väg ut


Utbildning är ett viktigt ledord i strategin. Komvux eller arbetsmarknadsutbildning är två vägar att komma bort från socialbidraget. Men just utbildning är samtidigt något av en paradox i Växjö. Man har ett universitet som växer så det knakar. På fem år har antalet studenter tredubblats till dagens cirka 15 000. Det mesta med det är positivt, men det finns en grupp studenter som pluggar för att de inte får något jobb. Dessa skriver sig ofta i Växjö och efter studierna vänder de sig till kommunen.

– Får de inget jobb och om de inte har någon a-kassa att leva på återstår bara socialbidrag, säger Sven. Problematiken med arbetslösa akademiker delar vi med andra universitetsstäder. Just nu är det ekonomer, om några är kommer det att vara utbildade socionomer som vi får hjälpa. Men akademiker brukar få jobb förr eller senare.
Den enskilt största gruppen som lever på socialbidrag i Växjö är flyktingar. Det senaste året har gruppen växt främst genom den amnesti som förra regeringen beslutade om. Det är enligt Sven en viktig grupp som hans avdelning fokuserar på. Främst satsar man på jobbträning och att svenskundervisningen fungerar bra. Med kontakter från praktikplatser och hyfsade språkkunskaper ökar flyktingarnas möjligheter att kunna försörja sig själva avsevärt tror Sven. Men den satsningen är så ny att den ännu inte har hunnit bli utvärderad.
– Få se var det tar vägen, säger Sven. Förhoppningen är att så många som möjligt, helst alla, ska bort från bidragsförsörjning.
Rolf Larsson