Kommunerna som granskar varandras hållbarhet

Genom katt-på-råtta-metod besöker fyra kommuner varandras bostadsområden för att granska arbetet med områdesutveckling. Det kallas för kollegial granskning och målet är att få kunskaper och inspiration att utveckla sitt eget och andras arbete.

Samarbetet ”Partnerskap för hållbar välfärdsutveckling” mellan kommunerna Helsingborg, Norrköping, Västerås och Örebro handlar om att samverka och arbeta långsiktigt med hållbar välfärdsutveckling i utvalda bostadsområden. Arbetet rör frågor som hälsa, engagemang, inflytande, social service och samverkan.

Områden med stark vilja att förändra
Även om kommunerna arbetar på olika sätt så har områdena liknande svårigheter och styrkor. De präglas av hög arbetslöshet, psykosociala problem och ohälsa, men här finns även en stark vilja, engagemang och ett varmt intresse för bostadsområdet. Som en del av partnerskapet ingår det också att besöka och granska varandras arbete. Fördelen är att man samtidigt ser och reflekterar över sin egen verksamhet utifrån.

– Det är ofta en aha-upplevelse.. varför har dom gjort så här? Egentligen blir det en granskning åt båda hållen, berättar Karin Fröding, som är samordnare för partnerskapet och även forskar om utvecklingen i bostadsområdena.

Ett engagerat besök
I praktiken gör projektledare och lokala aktörer från en stad ett engagerat besök hos projektledare och lokala aktörer i en annan stad. I förväg får de ett skrivet underlag om arbetet i det bostadsområde de ska besöka. Granskningen avrundas med att man skriver en rapport med synpunkter, råd och tips till sina värdar. Konceptet utgörs sammanlagt av sex olika steg som kommunerna har tagit fram gemensamt, men som är inspirerat av olika benchmarking-metoder.

– Metoden har också bidragit till att öppna upp för diskussioner bland alla medverkande parter i de egna områdena, säger Karin Fröding.

Hon berättar också att det upplevs som att det blir en bra balans mellan praktiskt och strategiskt arbete. Studiebesöken gör att man får se arbetet med egna ögon och de erfarenheterna och kunskaperna kan man sedan föra in i det strategiska arbetet.

– Kollegial granskning kommer vi att ta upp igen, säger Karin Fröding. Men det behöver gå ett tag emellan så att saker hinner hända.

Camilla Dopson
Sidan uppdaterad: 2006-04-07