Kan man mäta hållbarheten?

I bokslutet kan indikatorer som visar kommunens miljömässiga och sociala utveckling redovisas tillsammans med ekonomiska indikatorer för att alla tre dimensionerna ska beaktas. Det måste dock finnas en vilja i kommunen att ta till konkreta åtgärder om utvecklingen är negativ.

Indikatorer och nyckeltal för hållbar utveckling används i olika omfattning i kommuner och regioner. I vissa fall används enbart miljöindikatorer och i andra fall finns även indikatorer för folkhälsa, jämställdhet och ekonomi. Indikatorerna kan redovisas i hållbarhetsbokslut eller i samband med budgetförhandlingarna vilket gör att den sociala och miljömässiga hållbarheten får en större tyngd mot ekonomin. I vissa kommuner återkopplas indikatorerna till medborgarna för att visa hur de bidrar till den lokala hållbara utvecklingen.