Vägen framåt för hållbarhet

Vägen framåt för hållbarhet kräver en omfattande och samordnad insats från alla sektorer av samhället. På det internationella planet är det viktigt att arbeta för att minska utsläppen av växthusgaser och främja förnybara energikällor genom internationella avtal som Parisavtalet. Det Läs mer …