Regeringen avvecklar Hållbarhetsrådet

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet byter namn till Miljödepartementet. Precis som tidigare leds departementet av miljöminister Andreas Carlgren. Regeringen beslutar att avveckla Hållbarhetsrådet. Regeringen förklarar sitt beslut med att man vill ändra inriktning för hållbarhetspolitiken. Den 1 januari ändras reglerna för befintliga Läs mer …

Aalborgåtagandena får med hela organisationen

Aalborgåtagandena hjälper kommuner att få med hela organisationen i hållbarhetsarbetet men arbetet kan gå långsammare än förväntat. Fördelar med att arbeta med Aalborgåtagandena  Hela den kommunala verksamheten ska vara med och arbeta för att uppfylla åtagandena  Kommunen får en helhetsbild Läs mer …

Håll koll på tre dimensioner

För att det regionala utvecklingsarbetet ska bli mer hållbart har Regionförbundet i Kalmar län utvecklat ett verktyg för hållbarhetsbedömningar i projektansökningar och uppföljningar. Verktyget heter Håll koll och är en datoriserad checklista baserade på de tre dimensionerna av hållbarhet. Håll Läs mer …

Indikatorer för hållbar utveckling

5I bokslut kan indikatorer som visar kommunens miljömässiga och sociala utveckling redovisas tillsammans med ekonomiska indikatorer för att alla tre dimensionerna ska beaktas. Det måste dock finnas en vilja i kommunen att ta till konkreta åtgärder om utvecklingen är negativ. Läs mer …

Kan man mäta hållbarheten?

I bokslutet kan indikatorer som visar kommunens miljömässiga och sociala utveckling redovisas tillsammans med ekonomiska indikatorer för att alla tre dimensionerna ska beaktas. Det måste dock finnas en vilja i kommunen att ta till konkreta åtgärder om utvecklingen är negativ. Läs mer …

Regionala styrmedel

Inom regionerna arbetar länsstyrelserna eller de regionala samverkans- och självstyrelseorganen med regionala utvecklingsprogram, så kallade RUP. Dessa är regionala paraplyprogram och i dem ska regionens tillväxtarbete, strukturfondsarbete och infrastrukturplan rymmas. Ibland finns även miljömålsarbete och jämställdhetsfrågor med inom RUP. Tillväxt och Läs mer …