Bristol – en stad som strävar efter hög livskvalité

Bristol utpekas som en förebild i Storbritannien för sitt arbete med indikatorer där alla tre dimensionerna av hållbar utveckling mäts. Indikatorerna kommuniceras sedan i tydliga grafiska budskap som skapar både debatt och incitament för att förbättra livskvalitén i staden.

Syftet med indikatorerna är att höja medvetenheten om hållbar utveckling, jämföra och se åt vilket håll utvecklingen går, men också att få ett underlag till politiska beslut så att man kan fokusera på grupper och områden i behov av insatser och förändring.

Pionjärkommun

Bristol kommun har varit något av en pionjär när det gäller att utveckla och använda hållbarhetsindikatorer. Arbetet har pågått sedan 1995. Bristol var också en av de städer som deltog som samarbetspartner när EU tog fram sina indikatorer, European Common Indicators – Towards a local sustainability profile. Kommunen fungerade också som något av en pilotkommun när Storbritannien utvecklade sina egna, nationella indikatorer.

Fyrverkerier engagerar bristolborna

Indikatorerna mäts och uppdateras årligen genom enkäter som går ut till hushållen. De flesta av indikatorerna följer Storbritanniens nationella indikatorer för hållbar utveckling, men man har också lagt in lokala indikatorer, unika för Bristol, eftersom man vet att det är frågor som engagerar bristolborna. Några sådana är hur invånarna upplever nedskräpning, hundbajs och oväsen från fyrverkerier. Just fyrverkerier har ökat kraftigt i popularitet de senaste åren i Bristol och då inte bara i samband med traditionella fyrverkerihelger som nyår och 5:e november.

Resultaten kommuniceras sedan i årliga rapporter, på Internet och delas också upp på respektive stadsdel så att de kan jämföras med varandra. Kommunen ger också ut utförliga profilbeskrivningar för varje stadsdel och målet är att minska klyftan mellan de mest utsatta områdena och resten av staden. Arbetet med indikatorer har också lett till att kommunen ökat sitt samarbete. När det gäller indikatorer som rör hälsa, som övervikt och rökning samarbetar kommunen med landstinget.

Camilla Dopson