Botkyrka har hittat vägen

Aalborgåtagandena har varit en viktig del av Botkyrka kommuns strategiska arbete sedan de skrev under åtagandena hösten 2004. Sedan dess har kommunens styrkor och svagheter identifierats, samtidigt som man funderar på hur man kan bli bättre på de områden som behöver utvecklas.  

Lasse Olsson, kommunens planeringschef, berättar att kommunens arbete med hållbar utveckling inte hade varit där det är idag utan kopplingen till Aalborgåtagandena.

– Vi har en flerårsplan sedan tidigare, med fyra områden – hållbar verksamhet, medborgaren i centrum, brukaren i fokus och samhälle i utveckling. Med stöd av Aalborgåtagandena ser vi att vi har kommit långt inom tre av områdena men vi behöver fokusera mer på samhälle i utveckling.

Hela organisationen certifieras

Botkyrkas engagemang med Aalborgåtagandena är något som inte bara är känt av kommunens politiker och strateger. Inom organisationen pågår en omfattande process där kommunens förvaltningar ska certifieras för sitt systematiska arbete med hållbar utveckling. En del av certifieringen omfattar utbildning av personalen.

– Det är viktigt att personalen som inte pratar hållbar utveckling i sitt vardagsarbete får tillfälle att se helhetssynen i vårt arbete och veta att vi är en del av ett nätverk av Aalborgkommuner, som alla håller på med liknande processer, säger Lasse Olsson.

Botkyrkas strategiska hållbarhetsarbete fortsätter under hösten. Tack vare engagemanget från kommunens politiker och tjänstemän för Aalborgåtagandena tror Lasse Olsson att nästa plan kommer att bli ännu mer hållbarhetsinriktad.

Nic Kruys