Biogas ger hållbara transporter i norra Sverige

Den första biogasanläggningen i norra Sverige körs nu igång i Skellefteå. Biogas är en mycket hållbar transportlösning av flera anledningar:  

– Det är bra för klimatet, det är bland de renaste gaser som finns och det är väldigt låga bullervärden från biogasfordon, säger Hållbarhetsrådets Lasse Brännström i ett reportage i Västerbottensnytt.

Allt fler kommuner samlar in matavfall och skickar det till de 15 biogasanläggningar som finns idag runt om i Sverige och det planeras för tio till, varav en är den som nu dras i gång i Skellefteå. Tekniken som funnits i tio år har nu börjat få genomslag, vilket är helt i linje med riksdagens miljömål om att minst 35 procent av allt hushållsavfall antingen ska komposteras eller rötas om tre år. När Skellefteå anläggningen är igång beräknas den producera biogas för 2000 bilisters årsförbrukning av bensin.  

Outnyttjad källa kan ge ännu mer


Det har funnits tveksamheter till om biogas är lämpligt att producera i det nordligare och kallare klimatet. En utredning som Hållbarhetsrådet koordinerat visar dock att det inte är några problem utan att det snarare finns stora möjligheter i just norra Sverige. Förutom den anläggningen som dras igång i Skellefteå så finns det en enorm potential i Örnsköldsvik där stora mängder gas skulle kunna tas tillvara från Mo Domsjös massafabrik. Bara den anläggningen kan producera biogas för ytterligare 200 bussar och 2000 personbilar och är en av de största biogaskällorna i Sverige.