Alla med och formar framtiden i Malmös vision

Christer Persson är utvecklingsstrateg i Malmö stad och han arbetar just nu med en vision om det framtida Malmö. Att invandrarna måste komma in på arbetsmarknaden är en huvudfråga för honom. Inget är viktigare för att klara den sociala hållbarheten i Malmö.
– Inom servicesektorn finns det många jobb som inte kräver högskoleutbildningar innan man börjar, säger Christer. Det räcker ofta med en kort utbildning på plats och sedan är man igång.  
Just kravet på långa formella utbildningar kan slå hårt mot invandrare som ska in på arbetsmarknaden. Redan idag finns det fullt av ungdomar från Malmö som jobbar i affärer och med annan service på andra sidan bron i Köpenhamn. Men det kan bli ännu bättre och jobben i Malmö kan bli fler. Ett arbete innebär trygghet att kunna försörja sig själv och med det kommer friheten att slippa bidragsberoendet. Dessutom är det kanske det bästa sättet att komma nära svenskar och det svenska samhället. Christer menar att en del av framtidsstrategin är att ställa sig frågan vilket Malmö man vill ha om tjugo år, vad man kan bidra med? Alla ska ställa sig denna fråga, det offentliga, näringslivet och medborgarna. Sedan ska alla efter förmåga jobba mot detta gemensamma mål. Att näringslivet då ger fler invandrare chansen att bidra till Malmös utveckling hoppas Christer blir en självklarhet.

Bildningsförbunden spelar stor roll


Själva nyckeln till att lyckas med visionen om Malmö 2025 ligger i att engagera så många som möjligt i arbetet, få de att känna att de är med och formar stadens framtid. Det gäller som sagt näringslivet, men också föreningsverksamheten, Malmö högskola och olika religiösa samfund. När man fått med sig dessa kan man presentera visionen för allmänheten och ställa frågan – vad tycker ni om detta Malmöbor? Christer anser att bildningsförbunden har en stor roll att spela.

– Kortkurser på en, två, högst tre tillfällen, säger Christer. Där man träffas och diskuterar visionen utan att det blir för omständligt att sätta sig in den. Ju fler som vet vad Malmö 2025 innehåller desto mer blir den debatterad och samtalad kring av Malmöborna.

Hoppas på debatt


En annan och kanske ännu viktigare informationskanal blir kommunen hemsida. Där ges också medborgarna möjligheter på att reagera på innehållet. Det är viktigt för Christer. Han hoppas på en debatt där malmöborna tycker till. Men innan det hela gått så långt måste beslut tas på politisk nivå att man ska jobba efter visionen. Där är man inte ännu. Christer håller på och skriver på den tillsammans med fyra andra medarbetare. Om gruppen får som den vill kommer kommunstyrelsen att lägga ett uppdrag på förvaltningschefsgruppen i Malmö att börja jobba med visionen. Det är de olika förvaltningarna som sitter på resurserna som behövs för att förverkliga innehållet. Ett innehåll som när det gäller social hållbarhet koncentrerar sig på att få fler i arbete, öka andelen behöriga ungdomar till gymnasiet, bygga fler bostäder och öka tryggheten i Malmö genom att få ner brottsligheten. Det är samma målsättningar som Malmö fastslog i handlingsplanen ”Välfärd för alla – det dubbla åtagandet”.

Christer är vid gott mod att kommunstyrelsen ska ta ett beslut om visionen om Malmö 2025. Han anser att fördelarna med en sådan strategi är så uppenbara.  
 
Rolf Larsson