Vägen framåt för hållbarhet

Vägen framåt för hållbarhet kräver en omfattande och samordnad insats från alla sektorer av samhället. På det internationella planet är det viktigt att arbeta för att minska utsläppen av växthusgaser och främja förnybara energikällor genom internationella avtal som Parisavtalet. Det Läs mer …

Regeringen avvecklar Hållbarhetsrådet

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet byter namn till Miljödepartementet. Precis som tidigare leds departementet av miljöminister Andreas Carlgren. Regeringen beslutar att avveckla Hållbarhetsrådet. Regeringen förklarar sitt beslut med att man vill ändra inriktning för hållbarhetspolitiken. Den 1 januari ändras reglerna för befintliga Läs mer …

Aalborgåtagandena får med hela organisationen

Aalborgåtagandena hjälper kommuner att få med hela organisationen i hållbarhetsarbetet men arbetet kan gå långsammare än förväntat. Fördelar med att arbeta med Aalborgåtagandena  Hela den kommunala verksamheten ska vara med och arbeta för att uppfylla åtagandena  Kommunen får en helhetsbild Läs mer …

Biogas ger hållbara transporter i norra Sverige

Den första biogasanläggningen i norra Sverige körs nu igång i Skellefteå. Biogas är en mycket hållbar transportlösning av flera anledningar:   – Det är bra för klimatet, det är bland de renaste gaser som finns och det är väldigt låga bullervärden Läs mer …

Okategoriserade

Krav på hållbar utveckling i planeringsprocessen

Översiktsplanen är ett bra instrument för att binda ihop alla dimensioner av hållbar utveckling samtidigt som den ska bygga på medborgardialog. Tyvärr är det svårt att få fram all kunskap som genererats under planeringsprocessen i den slutliga planen. Fördelar med Läs mer …

Okategoriserade

Håll koll på tre dimensioner

För att det regionala utvecklingsarbetet ska bli mer hållbart har Regionförbundet i Kalmar län utvecklat ett verktyg för hållbarhetsbedömningar i projektansökningar och uppföljningar. Verktyget heter Håll koll och är en datoriserad checklista baserade på de tre dimensionerna av hållbarhet. Håll Läs mer …

Indikatorer för hållbar utveckling

5I bokslut kan indikatorer som visar kommunens miljömässiga och sociala utveckling redovisas tillsammans med ekonomiska indikatorer för att alla tre dimensionerna ska beaktas. Det måste dock finnas en vilja i kommunen att ta till konkreta åtgärder om utvecklingen är negativ. Läs mer …